ตัวอย่างการถ่ายงานก่อสร้าง Car park และติดตั้ง Solar cell

ชุมชนบ้านหลวง โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ v.2 2019

วีดีโอ Present โครงการหมู่บ้าน Palm Garden จังหวัดเชียงใหม่

Present โรงงานอบลำไย บริษัท ต้าปัง จำกัด จังหวัดลำพูน

ภาพมุมสูง พื้นที่ใน จังหวัด เชียงใหม่ – ลำพูน Aerial+Time lapse

บรรยากาศทุ่งนาขั้นบันได อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่