ภาพมุมสูง พื้นที่ใน จังหวัด เชียงใหม่ – ลำพูน Aerial+Time lapse

บรรยากาศทุ่งนาขั้นบันได อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่