ชุมชนบ้านหลวง โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ v.2 2019

วีดีโอพรีเซ้นต์ บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด

วีดีโอ Present โครงการหมู่บ้าน Palm Garden จังหวัดเชียงใหม่