Ruby Travel วิ่งได้โล่โกอินเตอร์ ครั้งที่ 1

วีดีโอพรีเซ้นต์ บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด

วีดีโอ Present โครงการหมู่บ้าน Palm Garden จังหวัดเชียงใหม่