ภาพมุมสูง พื้นที่ใน จังหวัด เชียงใหม่ – ลำพูน Aerial+Time lapse

วีดีโองานแต่งงาน KOB & AK

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

ทั้งคู่น่ารักมากครับ