Anniversary Little bug 8th (Chiang Mai)

ภาพบรรยากาศงาน Little bug 8th 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

SHOWREEL ภาพมุมสูง.

Present โรงงานอบลำไย บริษัท ต้าปัง จำกัด จังหวัดลำพูน

ภาพมุมสูง พื้นที่ใน จังหวัด เชียงใหม่ – ลำพูน Aerial+Time lapse

รับถ่ายภาพ ทางอากาศ เชียงใหม่

ถ่ายในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่-ลำพูน