ชุมชนบ้านหลวง โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ v.2 2019

Present โรงงานอบลำไย บริษัท ต้าปัง จำกัด จังหวัดลำพูน

ภาพมุมสูง พื้นที่ใน จังหวัด เชียงใหม่ – ลำพูน Aerial+Time lapse

วีดีโองานแต่งงาน กาญจนา & เอเล็กซ์ เชียงใหม่

งานแต่งงานที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่