ชุมชนบ้านหลวง โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ v.2 2019

วีดีโองานแต่งงาน KOB & AK

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

ทั้งคู่น่ารักมากครับ