วีดีโอ Present โครงการหมู่บ้าน Palm Garden จังหวัดเชียงใหม่

Present โรงงานอบลำไย บริษัท ต้าปัง จำกัด จังหวัดลำพูน

รับถ่ายภาพ ทางอากาศ เชียงใหม่

ถ่ายในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่-ลำพูน