Present โรงงานอบลำไย บริษัท ต้าปัง จำกัด จังหวัดลำพูน

ภาพมุมสูง พื้นที่ใน จังหวัด เชียงใหม่ – ลำพูน Aerial+Time lapse

Highlight พิธีแต่งงาน คุณ ปูน&ตูน บ้านวังสิงห์คำ เชียงใหม่

After Party Wedding Spoon&Toon 9 July 2016

720 ปี เชียงใหม่ การฟ้อนเล็บ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ อ.สารภี

การฟ้อนเล็บ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2559 มีผู้เข้าร่วมฟ้อนเล็บ กว่า 1,400 คน

งานแต่งงานคุณ พัชรี-ณัฐพล บ้านม่อนฝ้าย จ.เชียงใหม่

บรรยากาศทุ่งนาขั้นบันได อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

Bike for Mom เชียงใหม่

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

รับถ่ายภาพ ทางอากาศ เชียงใหม่

ถ่ายในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่-ลำพูน

Wedding Highlight Thitapa + Calvin benedict studio

Location Anantara riverside + Benedict Studio
ATK WORK FILM PRODUCTION

Highlight Khun May&Men

งานแต่งงาน คุณ เมย์&คุณเม่น ณ จังหวัดแพร่ ครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

วีดีโองานแต่งงาน KOB & AK

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

ทั้งคู่น่ารักมากครับ

วีดีโองานแต่งงาน กาญจนา & เอเล็กซ์ เชียงใหม่

งานแต่งงานที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่