720 ปี เชียงใหม่ การฟ้อนเล็บ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ อ.สารภี

การฟ้อนเล็บ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2559 มีผู้เข้าร่วมฟ้อนเล็บ กว่า 1,400 คน