Bike for Mom เชียงใหม่

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

รับถ่ายภาพ ทางอากาศ เชียงใหม่

ถ่ายในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่-ลำพูน