วีดีโองานแต่งงาน KOB & AK

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

ทั้งคู่น่ารักมากครับ

วีดีโองานแต่งงาน กาญจนา & เอเล็กซ์ เชียงใหม่

งานแต่งงานที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่