วีดีโองานแต่งงาน KOB & AK

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

ทั้งคู่น่ารักมากครับ