วีดีโองานแต่งงาน กาญจนา & เอเล็กซ์ เชียงใหม่

งานแต่งงานที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่